Førende på miljøfronten inden for kommercielle trægulve

Hos Pergo har vi fokus på at mindske vores økologiske fodaftryk og hjælpe vores kunder med at mindske deres. Bæredygtighed er i højsædet i hver eneste livscyklusfase for parketgulvet. Lige fra køb og produktion til distribution forsøger vi i hele gulvets levetid at finde mere energieffektive processer og minimere indvirkningen på miljøet.

energieffektiv

Energieffektiv
produktion

Det vand, der bruges på stedet, går primært til opvarmningsformål under produktionsprocessen. Administration og beskyttelse af vandressourcer er en af grundelementerne i miljøbeskyttelse på globalt plan. Vi har indført flere tiltag for at reducere vores vandforbrug under produktionen og undgå spildevand mest muligt. Desuden kan vi bryste os af, at 97 % af vores vandforsyning til produktionen indsamles fra vand, der genanvendes internt.

genanvendelse

Vi bruger nøje udvalgte råmaterialer.

Pergos trækonstruerede gulve består rent vægtmæssigt af mere end 60 % genanvendt materiale. Alt spildmateriale, der skabes under produktionsprocessen (sandstøv, fræsestøv, afskåret materiale m.m.) genanvendes. Vi bruger ikke genanvendt indhold af ekstern oprindelse, da vi ønsker fuld kontrol over indholdet i vores produkt.

bestemmelser

Vi overholder alle bestemmelser (og mere til)

Takket være omhyggelig udvælgelse og kontrol af vores produkter frigives der kun et absolut minimum af flygtige organiske forbindelser (VOC'er). VOC'er er stoffer, der påvirker indeklimaet. For Pergos parketgulve er den vigtigste VOC formaldehyd. Emissionen af formaldehyd er meget lavere end den strengeste EU-norm.

Miljømærkning

svanemærket

Svanemærket

Svanemærket. Pergo var den første gulvproducent, der fik den nordiske miljømærkning, Svanemærket.

PEFC-logo

PEFC

PEFC-certificeret (Program for the Endorsement of Forest Certification). Betyder, at alle gulve, der bruges i disse produkter, stammer fra fornyelige skove.

m1


M1

Finsk M1-mærkning for emissionsklassificering.

Afsett A

Afsett (A)

Afsett (A). Afsett er en fransk certificering, der omhandler emissionsbestemmelser.